header-img_2 header-img4 header-img5
 

 

St. Jozefschool uit Azewijn

VISIE ST. JOZEFSCHOOL
Ieder kind is uniek en heeft recht op adequate begeleiding en aandacht. We vinden dat elk kind zich naar eigen aanleg en in eigen tempo moet kunnen ontwikkelen. We bieden, binnen de grenzen van onze mogelijkheden en rekening houdend met de kerndoelen, in een uitdagende leeromgeving een gedifferentieerd onderwijsaanbod aan. Deze differentiatie is terug te vinden in de verschillende manieren en niveaus waarop geleerd kan worden die de St. Jozefschool biedt.

Wij zijn een school, met vertrouwen en aandacht voor iedere leerling en zijn/haar ontwikkeling. Wanneer kinderen leren waar ze goed in zijn, zijn ze later in staat om het verschil te maken. Kennis is vluchtig, vergankelijk en inwisselbaar, talent is blijvend en uniek. Hoe jonger je aan je talent mag werken, des te grootser kan het vorm krijgen!

MISSIE
Inspiratie is de drijfveer om je doelen te bereiken. Onderwijs moet kinderen inspireren te willen leren en ontdekken. Elke dag stellen wij weer vast: ieder kind is van nature gemotiveerd om te leren. Op de St. Jozefschool leven en werken leerkrachten en kinderen samen. Daardoor maken onze leerlingen zich, naast de leerstof, allerlei sociale vaardigheden eigen die in de maatschappij belangrijk zijn. Wij streven ernaar dat onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen, zodat elk kind geĆÆnspireerd wordt te worden wie het wil zijn.

Ouders, die met het oog op de schoolkeuze voor hun kind(eren) informatie over onze school willen, kunnen terecht bij de directeur van de school.

Wij nodigen u graag uit voor een bezoek. Dan kunnen wij u nog meer over de school vertellen en onze mooie school laten zien.