Schooltijden en vakantierooster
Schooltijden en vakantierooster
Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden

Op de St. Jozefschool werken volgens het vijf gelijke dagenmodel. Alle leerlingen gaan iedere dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.

Vanaf 8.20 uur zijn de schooldeuren open en kunnen de leerlingen rustig naar binnen.

Vakanties schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023

Goede vrijdag en Pasen: 7 april t/m 10 april 2023

Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaartsdag: 18 mei & 19 mei (vrije dag) 2023

Pinksteren: 29 mei 2023

Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 2023

Schooltijden en vakantierooster

Studiedagen: alle leerlingen vrij

Maandag 26 september en dinsdag 27 september 2022
vrijdag 10 februari 2023
Maandag 27 februari 2023
Donderdag 6 april 2023
Vrijdag 23 juni 2023