Onderzoeken vanuit thema's
Onderzoeken vanuit thema's
Onderzoeken vanuit thema's

Onderzoeken vanuit thema's

Onderzoeken vanuit thema's

Feitenkennis

De meeste feiten zijn gekoppeld aan de kernconcepten. Bijvoorbeeld de feitenkennis die aan bod komt tijdens het behandelen van de Tweede Wereldoorlog (macht) of bepaalde topografische kennis (tijd en ruimte). De feiten die leerlingen leren hangen ook samen met hun interesses. Ze kunnen via de kernconcepten stuiten op onderzoeksvragen die zij stellen en die uitdagen om meer te weten te komen over een onderwerp. Dit geeft een dusdanige betrokkenheid dat de feiten die ze daarbij leren heel goed onthouden worden. Ze zijn er immers zelf achter gekomen en ze wilden het zelf weten! De manieren waarop feiten aangeleerd worden zijn veelzijdig. Een quiz, de computer, een boek, een filmpje……