Muziek
Muziek
Muziek

Muziek

Muziek

Jun, 2016 Categorie

In basis 1 wordt door de eigen leerkracht tijdens een kringmoment of tussendoor 123 zing of een muzikale activiteit aangeboden.

Muziek

Jun, 2016 Categorie

Bij basis 2 wordt door de eigen leerkracht één keer in de week 123 zing aangeboden.

Voor groep 5 wordt er op de basisschool muziekonderwijs (AMV) gegeven door een docent van Muziekschool Oost-Gelderland.

Muziek

Bij basis 3 wordt door expertise collega in de school één keer in de week 123 zing of eigengemaakte lessen aangeboden.

Voor groep 6 wordt er op de basisschool fanfare lessen gegeven door een docent van Muziekschool Oost-Gelderland. Afsluitend is er een concert voor de ouder(s) van de leerlingen van groep 6 met de fanfare.