• 0314 651527
Ondersteuningsprofiel
Ondersteuningsprofiel
Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

Doelgroepen en faciliteiten:

-meer begaafde leerlingen: hiervoor is een leerkracht vrij geroosterd

-leerling(en) met een taalontwikkelingsstoornis: externe specialist van Kentalis

-dyslectische leerlingen: externe specialist

Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften wordt door een onderwijsassistent (met name in de groepen 1-2) ondersteuning geboden.