Ondersteuningsprofiel
Ondersteuningsprofiel
Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel

Met het schoolondersteuningsprofiel hebben wij in beeld gebracht welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Op basis van een inventarisatie hebben wij onze oordelen geanalyseerd, hebben wij als team een aantal conclusies getrokken en plannen gemaakt voor de toekomst. Dit leest u in het schoolondersteuningsprofiel.