Stevige basis in kennis en vaardigheden
Stevige basis in kennis en vaardigheden
Stevige basis in kennis en vaardigheden

Stevige basis in kennis en vaardigheden

Basisvakken

Stevige basis in kennis en vaardigheden

Rekenen

In groep 1-2 komen kinderen spelenderwijs in aanraking met getallen en getalbegrip. Zo wordt een basis gelegd voor het rekenen. De basis voor het rekenen is allereerst het begrijpen van het rekendoel. Vanuit daar oefenen met concrete materialen, een strategie leren toepassen en deze goed inoefenen en leren toepassen.

Dagelijks werken onze leerlingen met WIG5, op papier en digitaal. De leerkrachten geven rekeninstructies volgens Expliciete Directe Instructie waarbij het actief leren en samen inoefenen van een strategie centraal staan.

Ook oefenen kinderen dagelijks met het automatiseren van bewerkingen met o.a. rekenspellen.

Lees verder
Stevige basis in kennis en vaardigheden

Lezen

Lezen omdat je iets graag wil weten of er plezier in hebt. Dat is waar wij naar toe werken. Maar om te kunnen lezen en te begrijpen wat je leest, is het belangrijk om leesvaardigheid op te bouwen. In groep 1-2 komen kinderen spelenderwijs met letters en klanken in aanraking. In groep 3 wordt het lezen geleerd met behulp van Veilig Leren Lezen. In het schooljaar 2023-2024 starten wij met het lezen vanuit thema's met behulp van de methode Atlantis in de groepen 4 tot en met 8.

Samen lezen, zelf iets lezen en jouw eigen keuze daarin maken is ontzettend belangrijk. Meerdere momenten per week lezen kinderen samen (tutor lezen) of lezen ze in een zelf gekozen boek.

Lees verder
Stevige basis in kennis en vaardigheden

Taal

Woorden leren kennen, het ontdekken van taal, spreken en luisteren, het kunnen schrijven van een tekst. Maar ook het goed kunnen spellen van woorden.

Het wordt geoefend tijdens de taal- en spellinglessen. Van groep 4 tot en met 8 wordt met Taal Actief gewerkt voor deze lessen en wordt er per thema gekeken waar er een koppeling met het thema gemaakt kan worden in opdrachten.

Lees verder