header-img_2 header-img4 header-img5
 

De Ouderraad

De ouderraad (OR) activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp. De OR regelt hulp bij activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, afscheidsavonden en schoolreisje. De OR beheert de ouderbijdrage en legt financiële verantwoording hierover af.

Leden van de oudervereniging: Laura Hengeveld, Annemiek Schuurman, Debby Kroes, Maaike Evers, Sandra Wicherink, Narell Keizer, Liesanne Bosman, Mirella van Klaveren en Jantien Poeiras Guerreiro.

JAARVERSLAG OUDERRAAD 2017-2018