header-img_2 header-img4 header-img5
 

De Ouderraad

De ouderraad (OR) activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp. De OR regelt hulp bij activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, afscheidsavonden en schoolreisje. De OR beheert de ouderbijdrage en legt financiële verantwoording hierover af.

Leden van de oudervereniging: Inge Reusen, Nicole Messing, Debby Kroes, Suzanne Welling, Sandra Wicherink, Claudia Kabel, Liesanne Bosman en Janine Hidding.

JAARVERSLAG OUDERRAAD 2017-2018