header-img_2 header-img4 header-img5
 

KERNCONCEPTEN

Wat onze school onderscheidt, is het werken met kernconcepten. Een programma met inspirerende lessen, ontworpen en gegeven door bevlogen leerkrachten met veel persoonlijke aandacht voor het kind.
We geloven dat we leerlingen op de huidige, moderne samenleving kunnen voorbereiden. Flexibiliteit en diversiteit zullen een belangrijke rol spelen. Het aanbod van dit onderwijs is breed, vele vaardigheden worden aangeboord en op de proef gesteld. Wij denken een goede basis te kunnen leggen voor het voortgezet onderwijs en, in het verlengde daarvan, voor in de maatschappij.
Aan de basisvakken wordt gewerkt aan de hand van een methode, de methode kan ook als bronnenboek worden ingezet. De taken die de methode aan leerlingen aanbiedt, worden in een weektaak gepland.

Naast de basisvakken is er veel aandacht voor sociale vaardigheden. We vinden het fijn als kinderen op een fijne en prettige manier met elkaar kunnen omgaan en zich kunnen verplaatsen in een ander.
Bij de opbouw van kernconcepten wordt rekening gehouden met de kerndoelen die de overheid stelt, maar ook met vaardigheden die we de leerlingen graag willen meegeven. Hieronder vallen bijvoorbeeld vaardigheden als doorzetten, samenwerken en genieten.

Voor kinderen in het basisonderwijs gaat het om het inzicht in zichzelf, hun directe sociale en fysieke omgeving en inzicht in de ‘grotere’ wereld; ze kijken steeds verder om zich heen. Dit alles is bij elkaar ondergebracht in tien kernconcepten. In het kernconcept zitten allerlei begrippen, die met elkaar in verband staan. De kernconcepten zijn grofweg in te delen in twee groepen:

Mens & Maatschappij
• Macht (bijvoorbeeld: wie is de baas?)
• Binding (bijvoorbeeld: bij wie hoor ik?)
• Evenwicht en kringloop (bijvoorbeeld: waarom zien we steeds hetzelfde patroon?)
• Communicatie (bijvoorbeeld: hoe breng ik mijn boodschap over?)

Natuur & Techniek
• Energie (bijvoorbeeld: waarom werkt iets?)
• Kracht en Golven (bijvoorbeeld: hoe sterk is iets?)
• Materie (bijvoorbeeld: waar is het van gemaakt?)
• Groei en Leven (bijvoorbeeld: wat is leven en hoe ontwikkelt iets?)
• Tijd en ruimte (bijvoorbeeld: hoe ontstaat tijd, hoe groot is onze aarde?)
• Getalbegrip (bijvoorbeeld: hoe ver is het naar huis?)

Per kernconcept is er een handleiding, waarin onder andere een zogenaamde mindmap is opgenomen. In de mindmap staan alle begrippen van het kernconcept. Alle kerndoelen (die zijn opgenomen in de verschillende leerlijnen), die voor het basisonderwijs gelden, komen ruimschoots aan bod in de kernconcepten en in de basisdomeinen, die verderop worden beschreven. Belangrijk bij het leren van de inzichten is het praktisch handelen: “het kwartje moet vallen.” De basis van begrip ligt er dan en de leerlingen gaan dit verder uitdiepen, verfijnen en verbreden.