Ouderraad
Ouderraad
Ouderraad

Ouderraad

speelplein
Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad (OR) activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp. De OR regelt hulp bij activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, afscheidsavonden en schoolreisje. De OR beheert de vrijwillige ouderbijdrage en legt financiële verantwoording hierover af.

Leden van de ouderraad: Annemiek Schuurman, Maaike Evers, Narell Keizer, Liesanne Bosman, Mirella Schinkel, Judith Hendricksen-Roelofzen