header-img_2 header-img4 header-img5
 

St. Jozefschool 

Je leert wat je nodig hebt voor nu en voor later!

De St. Jozefschool is een school waar leerlingen onderwijs krijgen in een leeromgeving die past bij deze tijd. We hebben vertrouwen in de motivatie die leerlingen van binnenuit hebben om zich te ontwikkelen. Nieuwsgierigheid en leren gaan daarbij hand in hand. De sfeer op school draagt bij aan succes. We leren de leerlingen regels door goede gewoontes aan te leren en het goede voorbeeld te geven.

Wat onze school onderscheidt is het werken met kernconcepten. Een programma met inspirerende lessen, ontworpen en gegeven door bevlogen leerkrachten met veel persoonlijke aandacht voor het kind.

We geloven dat we leerlingen op de huidige, moderne samenleving kunnen voorbereiden. Flexibiliteit en diversiteit zullen een belangrijke rol spelen. Het aanbod van dit onderwijs is breed, vele vaardigheden worden aangeboord en op de proef gesteld. Wij denken een goede basis te kunnen leggen voor het voortgezet onderwijs en, in het verlengde daarvan, voor in de maatschappij. Aan de basisvakken wordt gewerkt aan de hand van een methode, de methode kan ook als bronnenboek worden ingezet. De taken die de methode aan leerlingen aanbiedt, worden in een weektaak gepland.

Naast de basisvakken is er veel aandacht voor sociale vaardigheden. We vinden het fijn als leerlingen op een fijne en prettige manier met elkaar kunnen omgaan en zich kunnen verplaatsen in een ander. Bij de opbouw van kernconcepten wordt rekening gehouden met de kerndoelen die de overheid stelt, maar ook met vaardigheden die we de leerlingen graag willen meegeven. Hieronder vallen bijvoorbeeld vaardigheden als doorzetten, samenwerken en genieten.

In de vernieuwde onderwijskundige aanpak staat de voorbereiding op het leven en werken in de 21e eeuw centraal. We gaan uit van verschillen tussen leerlingen en het is mede onze taak hun talenten te ontwikkelen. We werken hierbij nauw samen met de ouders in het belang van het kind.

Ouders, die met het oog op de schoolkeuze voor hun kind(eren) informatie over onze school willen, kunnen terecht bij de directeur van de school. Wij nodigen u graag uit voor een bezoek. Dan kunnen wij u nog meer over de school vertellen en onze mooie school laten zien.