Visie en missie
Visie en missie
Visie en missie

Visie en missie

Visie en missie

VISIE

Ieder kind is uniek en heeft recht op adequate begeleiding en aandacht. We bieden, binnen de grenzen van onze mogelijkheden en rekening houdend met de kerndoelen, in een uitdagende leeromgeving een gedifferentieerd onderwijsaanbod aan. Deze differentiatie is terug te vinden in het basisaanbod per leerjaar dat alle leerlingen minimaal streven te bereiken.

Wij zijn een school, met vertrouwen en aandacht voor iedere leerling en zijn/haar ontwikkeling. Wanneer leerlingen leren waar ze goed in zijn, zijn ze later in staat om het verschil te maken. Kennis is vluchtig, vergankelijk en inwisselbaar, talent is blijvend en uniek. Hoe jonger je aan je talent mag werken, des te grootser kan het vorm krijgen!

Op St. Jozefschool houden we rekening met verschillen. De leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor hun leerproces en krijgen het vertrouwen om zelf keuzes te maken. Ze ontwikkelen eigen normen en waarden en weten wie ze kunnen en willen zijn. Ze gaan respectvol om met anderen en tonen belangstelling voor de ander.

MISSIE

Inspiratie is de drijfveer om je doelen te bereiken. Onderwijs moet leerlingen inspireren te willen leren en ontdekken. Elke dag stellen wij weer vast: ieder kind is van nature gemotiveerd om te leren. Op de St. Jozefschool leven en werken leerkrachten en leerlingen samen. Daardoor maken onze leerlingen zich, naast de leerstof, allerlei sociale vaardigheden eigen die in de maatschappij belangrijk zijn. Wij streven ernaar dat onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen, zodat elk kind geïnspireerd wordt te worden wie het wil zijn.