Visie en missie
Visie en missie
Visie en missie

Visie en missie

Visie en missie

Buitengewoon leren!

Missie

Met ons onderwijs willen wij dat kinderen samen betekenisvol leren. Vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid onderzoeken kinderen maatschappelijke vragen en leren zo over de wereld om hen heen. Ze ontwikkelen een sterke basis in kennis en vaardigheden, zodat ze daarmee hun eigen pad kunnen kiezen.

Kernwaarden

Vanuit 4 kernwaarden bouwen wij ons onderwijs op. Bij elke kernwaarde doen wij een belofte aan elk kind op onze school:

Vertrouwen - Wij zien wie jij bent en je merkt dat wij in jou geloven.

Saamhorigheid - Je voelt je onderdeel van een groep en de school.

Trots - Jij ontdekt jouw kwaliteiten en ervaart hoe het is om trots te zijn op jouw groei.

Durf - Je ervaart het maken van keuzes en iets leren proberen.

Visie

In ons onderwijs streven wij naar:

  • Leren door doen: kennis heeft pas betekenis als je begrijpt waarom je iets leert. Door iets te doen beklijft hetgeen dat je leert beter. Het leren gebeurt in de school en in de toekomst ook in de buitenlucht (buitenlessen). Wij halen 'buiten' ook naar binnen door gastlessen, het betrekken van ouders en activiteiten in de omgeving.
  • Effectieve instructie: wij staan voor sterke instructies waarmee wij kinderen op weg helpen om iets te leren begrijpen. Dit zorgt voor duidelijkheid, betrokkenheid en motivatie.
  • Feedback en reflectie: bij groeien hoort feedback krijgen en geven en nadenken over wie je bent, wat je belangrijk vindt, wat je leert en hoe je dat hebt geleerd. Stapsgewijs begeleiden wij kinderen naar het steeds meer eigenaar zijn van hun leerproces van groep 1 t/m 8.